ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent TransfertPress > Algemene voorwaarden

Mijn mandje

0 produkten

Mijn account

Inschrijving/inloggen

Heeft u al een account ?

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account ?

Inschrijving

Algemene voorwaarden

Transport

FRANKRIJK: dagelijkse verzending (uitgezonderd Corsica).
Verzending naar heel Frankrijk. Termijn van 24 uur 'TNT' of 'CHRONOPOST' gegarandeerd.
Verzenden van transfers in kartonnen doos van 0 tot 5 kg = 9 € 50

BELGIË: dagelijkse verzending.
Verzending naar heel België. Termijn van 24 en 48 uur.
Verzenden van transfers in kartonnen doos van 0 tot 5 kg = 12 €

ZWITSERLAND: dagelijkse verzending.
Verzending naar heel Zwitserland. Levering 'CHRONOPOST', prior, all in.
Verzenden van transfers in kartonnen doos van 0 tot 5 kg = 25 €

SPANJE: Dagelijkse expeditie
Expeditie voor gans Spanje (zonder de eilanden) met 'TNT' of 'CHRONOPOST', voorrang inbegrepen. 
Verzending naar Spanje van transferts in een karton voor een totaal gewicht van 0-5kg = 12 €.

DUITSLAND: Dagelijkse expeditie
Expeditie voor gans Duitsland met 'CHRONOPOST', voorrang inbegrepen. 
Verzending naar Duitsland van transferts in een karton voor een totaal gewicht van 0-5kg = 12 €.

FRANCO POSTKOSTEN VANAF 249 € ENKEL GELDIG OP TRANSFERT OF FLEX BESTELLINGEN.

Het verzenden van machines kost tussen 30 en 60 €. De verzendkosten voor de emblemem bedragen 50€.

De bovenstaande tarieven worden ter informatie gegeven en zijn onderworpen aan eventuele verhogingen van onze transporteurs (toeslag brandstof).

Termijnen

Normaal: productie 5 werkdagen.
+25% : productie 4 werkdagen.
+35% : productie 3 werkdagen.
+100% : productie 2 werkdagen.

Algemene voorwaarden

Algemeen beding
Behalve indien anders aangegeven, omvat elke transactie met onze firma de aanvaarding, zonder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden, ongeacht de voorbehouden op de bestellingen. Het is uw taak om ervoor te zorgen dat de transferts op de correcte en door u gewenste manier aangebracht werden. Wij kunnen u niet terugbetalen indien u dit fout aangebracht heeft door de regels van vet vak niet gerespecteerd te hebben.

Prijzen / lijst 
De prijzen van onze goederen worden vastgelegd in het tarief dat van kracht is op de dag van verzending. Ze zijn exclusief BTW. Alleen onze klanten zijn verantwoordelijk voor hun verkoopprijzen. Onze prijzen zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. B.T.W. 20% (geldig tarief).

Bestelling
Wij behouden het recht om niet alle bestellingen uit te overen. Onder meer bestellingen die niet zouden voldoen aan ons commercieel beleid of bestellingen waarvoor de koper niet over voldoende betaalgaranties beschikt.

Monster
Elk artikel wordt gefactureerd aan de geldende prijzen en wordt verzonden tegen betaling + verzendingskosten.

Betaling
Ongeacht de vormen of de vervaldatum voor betaling vermeld op de bestelbon, moeten onze goederen steeds bij bestelling betaald worden.

Levering
De leveringstermijnen worden louter ter informatie gegeven, het niet naleven ervan kan nooit aanleiding geven tot de ontbinding of een claim om schadevergoeding en intresten. Onze goederen worden getransporteerd op risico en gevaren van de bestemmeling, ongeacht de gebruikte methode.
In hun eigen belang worden de bestemmelingen uitgenodigd om de toestand van hun zendingen te controleren en bij geschil alle nodige bewarende maatregelen te treffen die voorzien worden door de wet, anders kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Conform artikel 105 van het handelswetboek moeten zij de transporteur binnen de drie dagen in een aangetekend schrijven hun gemotiveerd protest meedelen. 
Bij levering kan er een schommeling ontstaan van 5 tot 10 % wat de bestelde hoeveelheden betreft.
Naargelang de omvang van de bestelling wordt deze variatie als aanvaardbaar beschouwd en wordt deze u ook gefactureerd.

Eigendomsvoorbehoud
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de goederen onze eigendom blijven tot de integrale betaling van hun prijs door de koper.

Geschillen
Bij geschillen van eender welke aard is alleen de Handelsrechtbank van Lille bevoegd.

Geen korting voor vooruitbetaling 
Overeenkomstig de wet van 31.12.92, kan de onderhavige factuur contant betaald worden. Elk bedrag, met inbegrip van het voorschot, dat niet vereffend is op de datum van opeisbaarheid, zal van rechtswege leiden tot interesten wegens vertraging die overeenkomen met drie maal de wettelijke interest die van kracht is, evenals de betaling van een forfaitaire schadevergoeding voor een bedrag van €40 zoals voorzien in artikel L.441-6 van het Wetboek van Koophandel. 

S.A.R.L. TRANSFERTPRESS met maatschappelijk kapitaal van €20 000 
R.C.S. LILLE 525 152 880 / S.I.R.E.T. 525 152 880 00023 / A.P.E. : 1812 Z / BTW : FR 75 52 51 52 880 

Trustpilot